Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9GRAFIKA
Czasopismo naukowo-techniczne "Farby i Lakiery" (PL ISSN 1230-3321) ukazuje się od 1993 roku, początkowo nakładem  Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb, następnie Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 'Metalchem" a obecnie -Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Od 2019 roku czasopismo 
ukazuje się jako kwartalnik.

Kwartalnik skierowany jest do kadry naukowo-technicznej oraz kadry przedsiębiorstw związanych z przemysłem farb i lakierów. W czasopiśmie zamieszczane są informacje dotyczące osiągnięć ośrodków naukowych oraz badawczo-rozwojowych związanych z branżą farb i lakierów, jak też dane na temat nowych surowców, produktów oraz metod analitycznych zarówno z kraju jak i z zagranicy.

"Farby i Lakiery" ukazują się w nakładzie 200 egzemplarzy i są dostępne w  prenumeracie.

Istnieje również możliwość zakupu pojedynczych numerów z interesującymi Państwa zagadnieniami.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism "Baz Tech", "Index Copernicus".

Punktacja czasopisma "Farby i Lakiery" w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 6 pkt. (część B Wykazu Czasopism Naukowych).

Archiwalne wydania czasopisma z lat 2009-2013 (całe numery oraz poszczególne artykuły) dostępne są bezpłatnie w formie elektronicznej  w formacie PDF w zakładce Wydania archiwalne.

 


Zaproszenie do współpracy

W celu stałego podnoszenia poziomu czasopisma "Farby i Lakiery" poszukujemy tematów (publikowanych w postaci artykułów naukowo-technicznych, informacji o nowoczesnych rozwiązaniach wprowadzanych na rynek przez firmy z branży, reklamowych i innych), które mogą zainteresować odbiorców naszego czasopisma. To dla nas niezwykle ważne, aby w tworzeniu "Farb i Lakierów" uczestniczyli zarówno przedstawiciele świata nauki jak i praktyki.

Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym czasopismem i zgłaszania propozycji artykułów, które mieszczą się tematycznie w ramach obszarów poruszanych w czasopiśmie „Farby i Lakiery”.


w imieniu redakcji,

Redaktor Naczelna
Ewa Langer

 

 

 

 

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall